URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

Szanowni Państwo, na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.

 

2017-02-15

„Wzory przemysłowe w Polsce i Unii Europejskiej” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panią Elżbietą Dobosz, Naczelnikiem Wydziału Wzorów Przemysłowych w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP.2017-01-19

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”

Warszawa, 13-14 marca 2017 r.

Pragniemy poinformować o zbliżającej się kolejnej X edycji Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, która odbywać się będzie pod hasłem „Projektujemy dobrą formę”.

2017-01-18

Konferencja prasowa Urzędu Patentowego RP „Urząd Patentowy RP w ekosystemie innowacji – wyniki i perspektywy”

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 18 stycznia 2017 r. wzięło udział ponad 20 dziennikarzy z prasy ogólnopolskiej, mediów regionalnych oraz czasopism branżowych.

 
2017-01-18

XX Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2017”

Moskwa, Federacja Rosyjska, 16-19 maja 2017 r.

XX Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2017” w Moskwie organizowany jest przez InnovExpo.

2017-01-12

Żegnamy ś.p. Profesora Andrzeja Szewca

Z ogromnym żalem żegnamy Drogiego Profesora, Przyjaciela, Znawcę i Pasjonata tematyki ochrony własności przemysłowej. Pan Profesor Andrzej Szewc należał do grona największych specjalistów w dziedzinie ochrony własności przemysłowej w Polsce, był autorem kilkuset publikacji z tego zakresu, a także aktywnym uczestnikiem i ekspertem w pracach legislacyjnych w parlamencie oraz administracji rządowej.

 
2016-12-22

Królestwo Kambodży dołączyło do TMview

Od 22 grudnia dane dotyczące znaków towarowych Departamentu Własności Intelektualnej (DWI) Ministerstwa Handlu Królestwa Kambodży dostępne są w wyszukiwarce TMview.