Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejZmiany w systemie naliczania opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dnia 6 października 2016 r. została opublikowana zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty publikacji tj. 14 października br.

Problemy z dostarczaniem korespondencji drogą elektroniczną

Urząd Patentowy RP uprzejmie zawiadamia, że w związku z długotrwałą awarią platformy ePUAP w zakresie wystąpienia błędu weryfikacji podpisu elektronicznego przez ePUAP, który uniemożliwia Urzędowi Patentowemu skuteczne doręczenie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23) do czasu usunięcia ww. błędu i pełnego przywrócenia działania platformy ePUAP, w sprawach w których doręczanie korespondencji następowało drogą elektroniczną, korespondencja (do odwołania) będzie doręczana na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

2016-10-11

Bierzesz udział w procesie innowacji? Wypełnij ankietę EPO

Europejski Urząd Patentowy (EPO) przygotował ankietę o zasięgu ogólnoeuropejskim. EPO chce się dowiedzieć, jakiego rodzaju informacje dana organizacja wykorzystuje w procesie innowacji. Ankieta jest aktywna do 10 listopada br. i można ją wypełnić w wersji angielskiej, francuskiej albo niemieckiej.

2016-09-23

Aktualizacja Wspólnego komunikatu dotyczącego wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”

Urząd Patentowy RP informuje o aktualizacji „Wspólnego komunikatu dotyczącego wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu dnia 2 maja 2013 r.

2016-09-07

Informacja dotycząca zmian w regulaminie XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw Ośrodkom Akademickim, w których przesunięto wcześniej zaplanowane obrony prac z sierpnia na wrzesień 2016 r., Urząd Patentowy RP dokonał zmian w regulaminie XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, co umożliwi złożenie w terminie do 20 października prac obronionych do 30 września 2016 r. 
2016-09-07

XIV edycja konkursu na plakat 2016

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 listopada 2016 r.

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

2016-08-03

IV edycja konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016

Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej.

2016-08-03

IV edycja konkursu na informację medialną organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP jest organizatorem IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

 
2016-06-09

VI edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016”

Rozstrzygnięcie konkursu: 23 listopada 2016 r.

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

2016-05-30

XIV edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2016 r.

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.