Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dostarczanie korespondencji za pomocą ePUAP

Urząd Patentowy RP uprzejmie zawiadamia, że w związku z problemami z dostarczaniem korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP, uniemożliwiającymi skuteczne doręczenie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), przedmiotowa korespondencja będzie doręczana na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej do czasu przywrócenia prawidłowego jej funkcjonowania. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

Szanowni Państwo, na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.

 

2017-05-26

„Skuteczny transfer technologii - amerykańskie doświadczenia i najlepsze praktyki” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w języku angielskim z Panią Kathleen T. Graham - brokerem innowacji oraz federalnym koordynatorem ds. transferu technologii.

2017-05-20

Patent by night 2017 – Noc Muzeów w Urzędzie Patentowym RP

Ponad 400 osób odwiedziło Urząd Patentowy RP w trakcie ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” 20 maja 2017 r. Inicjatywa pod hasłem „Patent by Night” skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych problematyką własności intelektualnej oraz najnowszymi technologiami.

2017-05-19

Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”

8-9 czerwca 2017 r.

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 
2017-05-19

Bydgoszcz po raz kolejny europejską stolicą Design Thinking

Już po raz czwarty Bydgoszcz na cztery czerwcowe dni (5.06-8.06) staje się miastem gromadzącym w murach Opery Nova sympatyków, praktyków, ekspertów oraz przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych, regionalnych i rządowych, a także środowiska biznesowe, które w Polsce, Europie i świecie posługują się metodyką Design Thinking.

2017-04-26

Indie dołączyły do TMview

Od 26 kwietnia 2017 r. dane dotyczące znaków towarowych Indyjskiego Urzędu Kontrolera Generalnego ds. Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych (CGPDTM) dostępne są w wyszukiwarce TMview.

2017-04-25

Dodatkowe świadectwa ochronne – badania opinii publicznej prowadzone przez Instytut Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji

Instytut Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji (the Max Planck Institute for Innovation and Competition), działając w imieniu Komisji Europejskiej, prowadzi obecnie badanie na temat dodatkowych świadectw ochronnych w Unii Europejskiej.

 
2017-04-19

CEIPI Basic Training Course 2017-2018 w Krakowie – zapisy na kurs

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.

University of Strasbourg Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zapraszają na kurs: CEIPI Basic Training in European Patent Law Kraków 2017-2018.

2017-04-13

Szkolenia regionalne pt.: „Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”

Eksperci Urzędu Patentowego RP przeprowadzili kolejną edycję regionalnych seminariów poświęconych ochronie znaków towarowych.

2017-04-12

Nawet pół miliona złotych dofinansowania do ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym albo realizacji ochrony.

 
2017-04-11

V edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Urząd Patentowy RP ogłasza V edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.