Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Majątek Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Łączny majątek trwały netto Urzędu Patentowego RP według stanu na dzień

31 grudnia 2015 r. stanowiący własność Skarbu Państwa wynosi 40 634 256 zł.

Na majątek trwały Urzędu Patentowego RP składają się:

  1. wartości niematerialne i prawne o wartości 2 827 758 zł;
  2. środki trwałe o wartości 37 806 498 zł;

w tym:

  • grunty 16 518 000 zł;
  • budynki i budowle 18 140 337 zł;
  • urządzenia techniczne i maszyny 3 003 361 zł;
  • środki transportu 144 800 zł

Największą część majątku trwałego (45%) stanowią budynki i budowle.

Sporządziła:
Główna Księgowa Urzędu Patentowego RP
Elżbieta Korlak


Udostępniający:
Urząd Patentowy RP
Wytwarzający/Odpowiadający:
Adam Taukert
Wprowadzający:
Adam Taukert
Czas wytworzenia:
2007-02-16
Czas udostępnienia:
2007-02-16
Data ostatniej zmiany:
2016-06-28
  •  

Ilość odsłon artykułu:
1323